Tổng kết ăn chơi tháng 2 nửa đầu tháng 3

Tổng kết ăn chơi nửa đầu tháng 3 năm 2011, bao gồm :
01. Kara trao tay nhân dịp ngày 8-3
02. Street dance tại khu tượng đài Lý Thái tổ
============
01. Kara trao tay nhân dịp ngày 8-3
===========
02. Street dance khu tượng đài Lý Thái TổKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét