Video và photo lớp Zouk lambada cơ bản tháng 3-4 năm 2011

Cùng hòa mình mới vũ điệu say đắm lòng người : Zouk Lambada nào!!!
Video by: Cao Thanh (mobile version)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét