Trong tháng 12/2011 các lớp khai giảng ( Lớp tiêu chuẩn: 20 học viên - không nhận hơn) tại phòng thể chất trường cấp 2 Quang Trung ngõ 100 Trần Quang Diệu với lịch khai
giảng và học như sau:
------o0o------
1. Lớp Salsa ,Bachata , Merengue cơ bản .  
Thời gian học 18h30-20h thứ 2-4 hàng tuần.