Note: Cập nhật mới nhất ngày 28/07/2012, tất cả các địa điểm đều được "confirm" qua thực tế ăn chơi !!!
Thứ 3
Địa điểm: Số 1 Giang Văn Minh, ODC Club.
Giờ chơi: 20h30 - 22h
DJ: Mr Cao Thanh. (và nhiều DJs khác)
Thứ 4
 Địa điểm: Rạp hát Đại Đồng, 46 Hàng Cót.
Giờ chơi: 20h30 - 22h30.
DJ: Mr. Hunken và Johny Huy .
Thứ 5

Lựa chọn 1:
Địa điểm: Canopee bar, 60 Hàng Trống.
Giờ chơi: 21h-23h30.
DJ:  Mr Rolando.
Lựa chọn 2:

Địa điểm: 22 Hồ Giám , Tôn Đức Thắng.
Giờ chơi: 21h-23h30.
DJ:  Mr Ngọc Nam.
Thứ 6
Option 1:
Địa điểm: số 5 Ngõ Gạch - Sfire Club
Giờ chơi: 20h30 - 22h30
DJ: Mr. Quang Thịnh.
Thứ 7 
Option 1:
Địa điểm: Fusion Bar, 25 Trúc Bạch..
Giờ chơi: 20h30-23h30 .
DJ: Mr. Cao Thanh