3F-DANCE CLUB - Phòng tập tầng 3 nhà VHTT quận Hồng Bàng số 5 Phan Chu Trinh, Hải Phòng.
www.3fdance.com
www.salsa.haiphong.vn
Lịch tuyển sinh mới và tập tháng 9-10 / 2016
1. Lớp cơ bản -cho người mới bắt đầu:
Khai giảng và tập buổi đầu thứ năm ngày 29/9/2016 lúc 19:30
Ngày : Thứ 3-5 hàng tuần
Thời gian: 19:30-20:30  
Địa điểm: Phòng tập tầng 3 nhà VHTT quận Hồng Bàng số 5 Phan Chu Trinh, HP
Học phí: 300.000 VNĐ/khóa (8 buổi)
Chú ý: Giảm 10% VNĐ học phí cho những thành viên ghi danh và đóng phí trước buổi khai giảng 05 ngày
2. Lớp chuyển tiếp - cho thành viên đã biết cơ bản
Ngày : Thứ 5 - CN
Thời gian: 
Thứ 5 lúc 20:45-21:45 (Địa điểm: Phòng tập tầng 3 nhà VHTT quận Hồng Bàng số 5 Phan Chu Trinh, HP)
Chủ nhật lúc: 14:00-15:00 (+30 phút luyện tập)
Học phí: 320.000 VNĐ/khóa (8 buổi)
Liên hệ: 
Mobile: Mr Thanh - 0977774726
3F-DANCE CLUB 
add: 3rd floor of culture house Hong Bang dict. , no 5 Phan Chu Trinh street, Hai Phong
We would like to inform you new schedule of new Salsa, Bachata class on september 2016
1. Basic class ( for newbie who don't know any thing about dancing)
Day: weekly, Tuesday and Thursday
Time : 19:30 - 20:30 
Fee: 300000 VND/ couse (08 sessions)
Start day: Thursday 29/Sep/2016
2. Intermediate class ( for persons who knew basic technic)
Day: Thursday and Sunday
Time: 20:45-21:45 on Thursday with location no 5 Phan Chu Trinh, 3rd floor of culture house Hong Bang dict.
14:00-15:00 on Sunday (+30' for practice)
Fee: 320000 VND/ couse (08 sessions)
Contact to: Mr Cao Thanh
Mobile: 0977774726.